Ammattiosaston perustaminen

AMMATTIOSASTON PERUSTAMINEN

Osaston perustaminen käynnistyy perustamiskokouksella. Perustamiskokouksen kutsuu koolle luottamusmies tai joku muu asian tehtäväkseen ottanut henkilö. Kokouskutsussa todetaan, että kysymyksessä on perustamiskokous. Perustamiskokouksesta ilmoitetaan hyvissä ajoin, jotta mahdollisimman monella jäsenellä olisi mahdollisuus osallistua. Ilmoituksen voi tehdä esim. sähköpostilla.

Perustamiskokouksessa:

  • Päätetään osaston perustamisesta ja annetaan sille nimi.
  • Valitaan puheenjohtaja/vetäjä ja tarpeen mukaan myös toimikunta tai tiimi ja sovitaan mahdollista muista tehtävistä ja työnjaosta (esim. sihteeri, talousvastaava, puheenjohtaja, koulutusvastaava, virkistysvastaava jne.).
  • Sovitaan toiminnalle pelisäännöt (mm. miten kokoonnutaan) sekä toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio. Pelisäännöissä sovitaan mm. vetäjien toimikauden pituus, kokoontumispäivät ja muut käytännön järjestelyt.
  • Perustamiskokouksesta laaditaan pöytäkirja tai muistio, josta em. päätökset ja läsnäolijat ilmenevät.

Kaikki paperit (pöytäkirja/muisto, toimintasuunnitelma) lähetetään Rataksen hallitukselle osoitteella: ratas@proyhdistys.fi. Alkuperäiset kappaleet (pöytäkirjat jne.) säilyttää ammattiosasto omalla työpaikallaan.

Yhdistyksen hallitus antaa ammattiosastolle numeron.

Toiminnan rahoittaminen
 

Yhdistyksen talousarvioon on varattu määräraha ammattiosastoille. Toiminta-avustuksen saaminen edellyttää, että toiminta on organisoitunut ammatti-/työpaikkaosastoksi, vetäjä on valittu, toimintasuunnitelma on laadittu.

Toiminta-avustusanomus tehdään yhdistyksen verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. Yhdistyksen hallitus myöntää avustukset tapauskohtaisesti hakemusten perusteella kerran kuukaudessa pidettävässä hallituksen kokouksessa. Toiminta-avustukset kuluvalle vuodelle tulee hakea viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

Suositeltavaa on, että ammattiosasto avaa tilin, jonne toiminta-avustus maksetaan. Kuluselvitys ammattiosaston varojen käytöstä tehdään vuosittain 30.1. mennessä. Kuluselvitys tehdään yhdistyksen verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella ja toimitetaan yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen. Kuitit tulee säilyttää kirjanpitolain mukaisesti.

Tietojen ylläpito

Ammattiosaston/työpaikkaosaston tulee ilmoittaa, kun osaston vetäjä- tms. tiedot muuttuvat. Tietojen on oltava ajan tasalla, jotta kaikki ammattiosastot/työpaikkaosastot saavat niille kuuluvat toiminta-avustukset ja muut tiedot ja tiedotteet.

Ammattiosaston/työpaikkaosaston lopettaminen

Mikäli ammattiosasto/työpaikkaosasto lopettaa toimintansa, laitetaan siitä ilmoitus (vapaamuotoinen) Rataksen hallitukselle. Yhdistys hoitaa ilmoituksen tiedoksi liiton rekisteriin.

Lopuksi

Yrityskohtaisten omien ammattiosastojen lisäksi on toivottavaa, että paikkakunnilla osastojen välillä olisi keskinäistä yhteistoimintaa. Myös Ammattiliitto Pron aluetoimistojen kanssa suunniteltu yhteistyö on suositeltavaa.