Ammattiosasto- ja työpaikkatoiminta

AMMATTIOSASTO- JA TYÖPAIKKATOIMINTA

Ammattiosasto- ja työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta ja työpaikan asioiden käsittelyä.

Tarkoituksena on koota jäsenet yhteen pohtimaan työpaikan arkea, vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia sekä luomaan yhteisiä näkemyksiä työhön ja edunvalvontaan liittyvistä asioista. Yhteinen toiminta ja keskustelu tukevat luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen työtä.

Työpaikkatoiminta

Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan yksittäisellä työpaikalla tapahtuvaa edunvalvonta-asioiden käsittelyä. Työpaikkatoiminnan tavoitteena on vahvistaa yhteishenkeä, keskustella työhön ja työoloihin liittyvistä asioista ja rakentaa hyvää ilmapiiriä. Työpaikkatoimintaan osallistuvat kaikki työpaikalla olevat Rataksen jäsenet. Työpaikkatoimintaa johtavat luottamusmies ja/tai työsuojeluvaltuutettu tai joku muu yhdessä nimetty henkilö.

Ammattiosasto- / Klubitoiminta

Ammattiosastotoiminta ja työpaikkatoiminta voivat käytännössä olla sama asia. Ammattiosasto voi olla yhden pankin/yrityksen muodostama osasto, esim. Asiakastiedon ammattiosasto.

Ammattiosastossa otetaan esille niitä asioita, joita työpaikalla / yrityksessä tapahtuu ja joista on hyvä keskustella yhdessä. Yhdessä laaditaan myös toimenpidesuunnitelmia ja tavoitteita, joita luot-tamusmies ja työsuojeluvaltuutettulähtevät viemään eteenpäin. Ammattiosasto toimii luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen "tukiryhmänä".

Ammattiosaston toimintaa vetää puheenjohtaja. Puheenjohtaja, luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu muodostavat tiimin, joka johtaa paikallista edunvalvontatyötä. Jäsenillat ja jäsentilaisuudet ovat jäsenten keskustelu ja yhteistoimintapaikkoja. Osaston puitteissa voidaan järjestää myös virkistystoimintaa, opintokerhoja ja muuta koulutusta.

Ammattiosaston toiminta-avustus anomus

Ammattiosaston/Klubin toiminta-avustusten tulee olla hallituksessa käsittelyssä kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä, poikkeuksista voidaan sopia erikseen.

Tarkista anottavan avustuksen enimmäismäärä vuodelle 2024 Jäsensivujen uutisista.

Tilinumero on muuttunut

Ammattiosastojen kuluselvitys

Ohjeet ammattiosastojen kuluselvityksen tekemisestä:

1. Listaa ammattiosastojen kokousten ja tilaisuuksien osallistujamäärät ja kulut oheiseen lomakkeeseen

2. Selvitä lomakkeeseen myös mahdolliset muut kulut

3. Liitä selvitykseen kuittikopiot

3. Lähetä lomake sähköpostilla ratas@proyhdistys.fi viimeistään tammikuun loppuun mennessä.

4. Säilytä kuitit kirjanpitolain mukaisesti (6 vuotta + kuluva vuosi), älä lähetä niitä postissa