Rataksen ammattiosasto- ja työpaikkatoiminta

Rataksen tukema ammattiosasto- ja työpaikkatoiminta (Pro-Klubit) on jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta ja työpaikan asioiden käsittelyä avoimen keskustelun avulla kaikesta työpaikalla tapahtuvasta toiminnasta. Tämä tukee yhteishengen vahvistumista ja hyvää työilmapiiriä. Samalla saadaan henkilöstön yhteiset näkemykset edunvalvonnan, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen käyttöön.

Pro-klubin toimintaa vetää klubin puheenjohtaja. Klubien puitteissa järjestetään myös opintokerhoja, koulutusta ja virkistystoimintaa.

Alueellinen toiminta

Ratas on Ammattiliitto Pron jäsenyhdistys. Jokaisella Rataksen jäsenellä on oikeus olla mukana liiton aluetoiminnassa, joka kattaa koko Suomen.

Alueilla järjestetään jäsentilaisuuksia, tapahtumia ja koulutusta. Osallistumalla näihin tilaisuuksiin tapaat muita ratas-, ja prolaisia.

Esimies- ja asiantuntijatoiminta

Esimiehille ja asiantuntijoille on Ammattiliitto Prossa oma ammatillinen fooruminsa, jonka jäseniä ovat myös kaikki Rataksen esimies- ja asiantuntijajäsenet. Esimies- ja asiantuntijatoiminnan tarkoituksena on kehittää esimies- ja asiantuntijatyötä, asettaa tavoitteita ja ratkaista yhteisiä ongelmia. 

Nuorisotoiminta

Nuorten alle 36 vuotiaiden asema työelämässä on monesti toisenlaista kuin pitkään työelämässä olleilla. Oma elämän tilanne, opiskelut ja niiden päättyminen, urakysymykset ja perheen perustaminen asettavat erilaisia odotuksia tulevaisuudelle. Työelämään tultaessa tietoisuus omista oikeuksista, työsuhteen ehdoista ja palkkakysymyksistä eivät ole itsestään selvyys, Ratas ja Ammattiliitto Pro auttavat näissä asioissa.

Ammattiliitto Prossa on perustettu oma nuorisofoorumi, jonka toiminnasta tiedotetaan kohderyhmälle erikseen. Rataksen nuoret jäsenet ovat tervetulleita Ammattiliitto Pron järjestämiin nuorten tilaisuuksiin.