601 FINNETS

Luottokunnan Ammattiosasto on perustettu 24.3.1982.

Luottokunta myytiin 2012 loppuvuodesta Nets Holding A/S:lle. Ammattiosasto on uusien haasteiden edessä ja yhteistyötä tehdään nyt Pohjoismaisella tasolla. Yritysfuusion myötä Luottokunta-nimi on vähitellen poistunut käytöstä.

Henkilöstö on ollut muutosten kourissa koko viime vuoden, eikä tämäkään vuosi tuo helpotusta olotilaan.

Nets Oy:n liiketoiminnasta on myyty Prepaid tuotteet Edenredille ja Business Eurocard (BEC) SEB Kortille. Näiden yrityskauppojen myötä joudumme tänä vuonna hyvästelemään n. 40 työntekijää, jotka siirtyvät em. yritysten palvelukseen. 

Ammattiosasto kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Kokouksissa jäsenillä on mahdollisuus tutustua kollegoihin, keskustella painavista ajankohtaisista asioista ja samalla on oiva tilaisuus rekrytoida uusia liiton jäseniä.

Ammattiosaston puheenjohtajana toimii Päivi Palmu.

Vuonna 2014 tarkoitus on perustaa esimiesjäsenille "vertaistuki-ryhmä", joka auttaa esimiehiä selviytymään arkipäivän haasteista.

Luottamustoimiset:

PLM, Päivi Palmu

Neuvotteleva LM IT, Pasi Saikkonen

Vara PLM, Neuvotteleva LM, MS Samuli Peurala

Neuvotteleva LM, FNS Andreas Jansson

Neuvotteleva LM, CC Anna-Maija Nieminen

 

PTSV, Seija Wrang