Linkkejä

Yhdistyksemme

 

Rahatalouden ammattilaiset Ratas ry. - Facket för Finans- och ekonomibolag rf, on rahoitusalan, luottotieto- ja perintäalan, tili- ja taloushallinnon sekä kiinteistöpalveluiden aloilla työskentelevien oma yhdistys. Ratas on Ammattiliitto Pron jäsenyhdistys.

 

Visio, toiminta-ajatus ja arvot

Ratas on edustamiensa alojen ammattilaisten yhtenäinen ääni. Yhdistys edistää ammatillista kehittymistä jäsenten keskuudessa sekä edistää ja rohkaisee jäsentensä järjestäytyneisyyttä.

Ratas tukee ja vahvistaa jäsentensä asemaa ennakoimalla työelämässä ja yritystoiminnassa tapahtuvat muutokset pyrkimällä systemaattisesti vaikuttamaan niihin ja pyrkien kohottamaan toimialoillansa toimivissa yrityksissä työehtosopimuksen arvostusta. Yhdistys tarjoaa koulutus- ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä ajantasaista informaatiota verkkosivuillaan ja jäsentiedotteiden kautta säännöllisesti jäsenilleen.

Yhdistyksen arvot ovat ammatillinen, avoin ja reilu.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Päivi Palmu, Nets Denmark A/S ja varapuheenjohtajana Raija Karlsson, Tuocon Oy