Visio, toiminta-ajatus ja arvot

Rahatalouden ammattilaiset Ratas ry. - Facket för Finans- och ekonomibolag rf, on rahoitusalan, luottotieto- ja perintäalan, arvokuljetusalan, tili- ja taloushallinnon sekä kiinteistöpalveluiden aloilla työskentelevien oma yhdistys. Ratas on Ammattiliitto Pron jäsenyhdistys.

Ratas on edustamiensa alojen ammattilaisten yhtenäinen ääni. Yhdistys edistää ammatillista kehittymistä jäsenten keskuudessa sekä edistää ja rohkaisee jäsentensä järjestäytyneisyyttä.

Ratas tukee ja vahvistaa jäsentensä asemaa ennakoimalla työelämässä ja yritystoiminnassa tapahtuvat muutokset pyrkimällä systemaattisesti vaikuttamaan niihin ja pyrkien kohottamaan toimialoillansa toimivissa yrityksissä työehtosopimuksen arvostusta. Yhdistys tarjoaa koulutus- ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä ajantasaista informaatiota verkkosivuillaan ja jäsentiedotteiden kautta säännöllisesti jäsenilleen.

Yhdistyksen arvot ovat vastuullinen, edelläkävijä ja asiantuntija.

Yhdistyksen Puheenjohtajana toimii Virpi Ylönen, S-Pankki Oyj ja varapuheenjohtajana Ari Aho-Mantila, Multitude SE.