606 SEB

Tällä hetkellä ammattiosastolla ei ole luottamusmiestoiminnan lisäksi muuta toimintaa.