600 Handelsbanken

600 HBPro

HBPron tarkoituksena on

• edistää yhteistoimintaa ja tiedonkulkua henkilöstön ja pankin johdon välillä
• edistää ammatillista järjestäytymistä Handelsbankenissa
• työskennellä jäsenistön keskinäisen yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin kasvattamiseksi ja lujittamiseksi
• valvoa ja kehittää jäsentensä työsuhdeturvaa sekä palkkauksellisia, ammatillisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja

 

 

6001 HBPro Lahti

Klubi perustettiin 26.11.2014 Lahdessa. Neljän aktiivisen jäsenen voimin. Klubin tarkoituksena on aktivoida jäseniä/ei-jäseniä Lahdessa. Klubi tuottaa lisäarvoa jäsenyydelle ajankohtaisten tilaisuuksien ja keskustelujen muodossa.

 

6002 HBPro Satu

Klubi perustettiin 17.11.2017 Turussa. Klubin jäseniä ovat kaikki Salossa ja Turussa työskentelevät Handelsbankenin työskentelevät yhdistyksen jäsenet.