Ammattiliitto Pro järjestää vuorokauden mittaisen poliittisen työnseisauksen 1.2.2024

23.1.2024

Ammattiliitto Pro on tänään ilmoittanut poliittisesta työnseisauksesta rahoitusalalla. Työnseisauksen tarkoituksena on vaikuttaa Suomen hallituksen suunnittelemiin lakimuutoksiin, jotka heikentävät palkansaajien toimeentuloa ja lisäävät työelämän epävarmuutta.    

Pron tavoitteena on, että muutoksista neuvotellaan työmarkkinaosapuolten kanssa ja että myös palkansaajien näkemykset huomioidaan päätöksenteossa.    

Työnseisaus alkaa 1.2.2024 kello 0.00 ja päättyy samana päivänä kello 23.59. Työnseisaus koskee kaikkia rahoitusalan työehtosopimuksen mukaisia työtehtäviä. 

Liitto maksaa kaikille työtaisteluun osallistuville 100 euron työnseisausavustuksen. Edellytyksenä on, että sinulla on Pron voimassa oleva jäsenyys, joka on ollut voimassa jo työtaisteluilmoituksen jättöhetkellä. Lakkoavustuksen hakuohjeet lähetetään myöhemmin.

Tammikuun alkupuolella toteutetun jäsenkyselyn mukaan rahoitusalan jäsenten tuki toimenpiteille heikennysesityksiä vastaan on vankka. 


Yhdessä olemme enemmän! 

#yhdessäsopien